Twee vrijwilligsters naar McGregor

Twee enthousiaste meiden uit Maastricht hebben onze stichting benaderd met de vraag of wij kunnen bemiddelen bij hun voornemens.

Zij hebben het plan opgevat hier in Zuid-Afrika gedurende een half jaar vrijwilligerswerk te doen voor kinderen in achterstand.

We bieden hen van harte graag ondersteuning.

Hier is volop goed werk te verrichten bij projecten die wij steunen met onze stichting: First Step Ballet McGregor, het Breede Centre, Buffelskloof lagere school en nieuw te ontwikkelen initiatieven.

Verder is een van de concrete activiteiten die ze aanbieden het organiseren van hockey trainingen. Een bevriende relatie heeft kunnen regelen dat er 22 hockeysticks deze kant op komen. Helemaal geweldig.

Het was hun plan om medio januari al hier naar toe te komen, maar de Zuid-Afrikaanse ambassade heeft het verstrekken van visa uitgesteld tot eind januari, vanwege het opvlammen van COVID-19 alhier.

Zij ondernamen zelf sponsoracties om geld te verzamelen waarmee ze hun kosten (reis en verblijf) kunnen financieren.

Meiden, jullie zijn van harte welkom!