Het bestuur

werkt onbezoldigd en bestaat uit drie leden:

Voorzitter

Jan Graat

Foto Jan

Vóór zijn studie al klopte Jan’s sociale hart als “président” van een internationale groep jongeren die zich wilden vestigen in achterstandwijken, van Tolosa in Spanje, tot Parijs en Lyon in Frankrijk.

Jan studeerde in Nijmegen af met als afstudeerrichting medische ethiek. Hij doceerde ethiek en filosofische antropologie aan de Hogeschool voor Verpleegkunde in Nijmegen, en was aangesteld als Universitair Docent aan de nieuwe medische faculteit van de Universiteit Maastricht. Zijn hart ging uit naar Studenten en Onderwijsontwikkeling. Van de studenten kreeg hij als eerste de prestigieuze onderscheiding „De Gouden Theezeef”. Jan was een vis in het water van “Problem Based Learning”, een voor Nederland nieuw onderwijssysteem.

Inmiddels gepensioneerd is hij in 2013 met Caroline geëmigreerd naar Zuid-Afrika, McGregor, Westkaap. Zij zagen dat kleine projecten voor kinderen uit achterstandswijken voor hun welzijn en ontwikkeling het verschil maken. Hij nam het initiatief een stichting op te richten, teneinde structureel bij te dragen aan de continuïteit van zulke projecten nu en in de toekomst, door middel van de oprichting van Stichting Symbulon (in NL) en Symbulon Charitable Trust (in ZA).

Foto Caroline

Penningmeester

Caroline van de Velde

Caroline is van huis uit fysiotherapeut. Zij was als zodanig, en als klinisch perfusionist werkzaam in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Studerend naast haar baan behaalde zij later twee master degrees aan de faculteit Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht waar zij afstudeerde op o.m. het onderwerp Business Intelligence.

Daarna werkte zij jarenlang als Programma- en Projectmanager direct in opdracht van de Raad van Bestuur van wat inmiddels het Maastricht UMC+ is gaan heten. Belangrijke programma’s waren de strategische heroriëntatie “azMove”, de “Implementatie van Programma- en Projectmanagement in de organisatie”, de “Implementatie van mediation als methode voor conflictoplossing in de organisatie””, en “Operational Excellence”, een procesoptimalisatie voor doelmatige en doeltreffende zorg. Daarnaast zette zij in de functie van manager bedrijfsvoering  “DRUM” (Drugs Research Unit Maastricht) op, een BV ten behoeve van vroege fase geneesmiddelenonderzoek.

Sinds mei 2013 woont Caroline met Jan in McGregor, Zuid-Afrika. Net als Jan is zij gegrepen door kleine projecten waarmee kinderen uit hun uitzichtloze achterstandssituatie worden gehaald. Daarvoor wil zij zich inzetten met de oprichting van een stichting en een trust. Haar organisatorische skills komen daarbij uitermate goed van pas.

Secretaris

Nelleke Gruijters

Nelleke

Nelleke is huisarts met ruime ervaring in de Raden van Toezicht van verschillende organisaties. Zij heeft een grote affiniteit met Zuid-Afrika, waar zij voornemens is, na haar pensionering in juni 2020, vrijwilligerswerk te gaan verrichten op het terrein van gezondheidsvoorlichting.