Het bestuur

werkt onbezoldigd en bestaat uit vijf leden:

Voorzitter

Fons Meijerink

Fons was in zijn studententijd als vrijwilliger en later als stagiaire betrokken bij clubhuiswerk voor kansarme jeugd.

Zijn studie pedagogiek en psychologie bracht hem vervolgens in contact met de Sociale Psychiatrie. Hij gaf leiding, vorm en inhoud aan een opleiding voor Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen en was deels zelf werkzaam in de GGZ. als docent psychopathologie werkte hij ook bij het RINO, de HBO-V en Fysiotherapie. Freelance gaf hij trainingen aan de universiteit en diverse taakgerichte groepen.

Persoonlijke vragen van studenten en deelnemers gaven hem de drive om zelf direct actief te zijn in de hulpverlening en werden een stimulans voor specialisatie psychotherapie. In combinatie met een langzame afbouw van de onderwijsactiviteiten ontwikkelde hij zijn eigen Praktijk voor Psychotherapie. In die hoedanigheid zat hij 7 jaar (samen met Jan Graat, oprichter van Symbulon) in het bestuur van de beroeps Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten. Bovendien was hij daar klachtenbemiddelaar en lid van de indicatiecommissie.

Na 30 jaar Psychotherapiepraktijk ging hij met pensioen. Dat wil zegen, dat hij vrij snel een plek vond in het vrijwilligerswerk en functioneerde 7 jaar als Ombudsman in zijn woonplaats. Hij was stand-by, voor iedereen die vastliep in zijn afhankelijkheid van overheid en instituties.

Door hun regelmatige contacten was Fons vanaf het begin op de hoogte van de ontwikkelingen van Symbulon en bezocht hij Jan ook in Zuid-Afrika. Reeds in februari 2022 vraagt Jan hem om zitting te nemen in het bestuur van Symbulon. Ze spraken af om in juli, tijdens Jan’s verblijf in Nederland voor de Sponsor Tour, daar handen en voeten aan te geven. Hélaas, heeft dat niet zo mogen zijn.

Met grote waardering voor het werk van Jan in McGregor en na goede gesprekken met Caroline en Nelleke, heeft hij in alle bescheidenheid het verzoek aangenomen om de plaats van voorzitter van Symbulon op zich te nemen.

Penningmeester

Henny Jenner

 Na zijn studie werktuigbouw, economie en vele andere studies werkte Henny bijna 10 jaar bij Philips halfgeleiders in Nijmegen en 28 jaar bij Xerox in Venray

Na diverse management functies in Nederland vertrok hij met vrouw, zoon en dochter naar India voor de opstart van een nieuwe fabriek voor Modi Xerox.

Na 4 jaar verhuisde hij met zijn vrouw naar China voor het opstarten van 3 nieuwe fabrieken voor Xerox en werkte Henny 25 jaar voor China en werkte en woonde er 12 jaar in Shanghai, Suzhou en Wuhan voor diverse Nederlandse en Belgische bedrijven.

Henny werkte ook vele jaren voor het “Programme Uitzend Management” waarbij de overheid gepensioneerde mensen voor een korte periode naar ontwikkelingslanden stuurt om steun te verlenen aan kleine bedrijven zoals in zijn geval in India, Columbia, Guatemala en Mozambique.

Henny heeft als hobby’s voetballen, biljarten, lezen en vooral reizen en heeft in zijn loopbaan die mogelijkheden gekregen en benut om alle werelddelen te bezoeken en te ervaren en met eigen ogen te kunnen zien hoe groot de achterstand in vele landen is en de jeugd te weinig kansen krijgt om zich te ontspannen en ontwikkelen.

Mede geïnspireerd door zijn bezoek in 2014, samen met Fons en Gerda aan Jan en Caroline in McGregor, is Henny zeer gemotiveerd om het mooie project Symbulon in een bestuursfunctie te steunen en te ontwikkelen tot een succesvol project met tevreden jeugd die zich hopelijk boven de armoedegrens kan verheffen met hoop en uitzicht op een betere toekomst.

Secretaris

Joop Brouwer

Na zijn MULO opleiding heeft Joop 2 jaar gewerkt bij een bank alvorens te worden opgeroepen
voor zijn dienstplicht. Spelen en sporten was/is voor hem eten en drinken. Homo Ludens!

In April 1960 heeft hij in dienst de opleiding gevolgd voor sportinstructeur. Na zijn dienstplicht is hij nog een verbintenis aangegaan voor één jaar, en die driemaal verlengd. In die tijd heeft hij diverse sportopleidingen gevolgd. 

Vervolgens heeft hij in Maarheeze drie jaar het buitenbad gerund, inmiddels getrouwd en 2 dochters rijk. Daarna was hij in Beneden-Leeuwen directeur van een net opgerichte Sportstichting en heeft aldaar o.m. de zwemclub opgericht en de trainingen hiervoor verzorgd. In die tijd volgde hij ook de opleiding Ambtenaar Sportzaken.             

In 1975 heeft hij de overstap gemaakt naar de gemeente Venlo in de functie van bedrijfsleider binnensport-accommodaties en zwembaden en bevordering van sportieve recreatie voor achterstandsgroepen. Gedurende 17 jaar heeft hij hier de wekelijks de rolstoeltraining verzorgd voor rolstoelers uit Noord- en Midden Limburg. Als Hoofd van de afdeling sport heeft hij zijn loopbaan eind 2000 afgesloten.

In 2006 volgde een zware tijd toen in het begin van dat jaar zijn vrouw verleed en ook zijn kleinzoon.

Toen hij in 2008 zijn huidige partner leerde kennen kwam hij in contact met Fons en zo ook met de activiteiten van Symbulon. Vanuit zijn eigen betrokkenheid bij achterstandsgroepen spreekt hem de opzet van Symbulon bijzonder aan. Met zijn kennis en ervaring op het terrein van ’bewegen’ kan hij een positieve bijdrage leveren aan dit project.

Foto Caroline

Lid

Caroline van de Velde

Caroline is van huis uit fysiotherapeut. Zij was als zodanig, en als klinisch perfusionist werkzaam in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Studerend naast haar baan behaalde zij later twee master degrees aan de faculteit Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht waar zij afstudeerde op o.m. het onderwerp Business Intelligence.

Daarna werkte zij jarenlang als Programma- en Projectmanager direct in opdracht van de Raad van Bestuur van wat inmiddels het Maastricht UMC+ is gaan heten. Belangrijke programma’s waren de strategische heroriëntatie “azMove”, de “Implementatie van Programma- en Projectmanagement in de organisatie”, de “Implementatie van mediation als methode voor conflictoplossing in de organisatie””, en “Operational Excellence”, een procesoptimalisatie voor doelmatige en doeltreffende zorg. Daarnaast zette zij in de functie van manager bedrijfsvoering  “DRUM” (Drugs Research Unit Maastricht) op, een BV ten behoeve van vroege fase geneesmiddelenonderzoek.

In mei 2013 verhuisden Caroline en Jan naar McGregor, Zuid-Afrika. Beiden werden zij gegrepen door kleine projecten waarmee kinderen uit hun uitzichtloze achterstandssituatie worden gehaald. Daarvoor wilden zij zich inzetten met de oprichting van een stichting en een trust. Helaas is Jan in juli 2022 overleden en kan hij zijn passie niet meer voortzetten. Caroline gaat door en zal zich voor het project blijven inzetten. Haar organisatorische skills komen daarbij uitermate goed van pas.

Lid

Monique Piegza

Monique studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht, behaalde in 1987 haar artsdiploma en werkte aansluitend als arts-assistent in het academisch Ziekenhuis te Maastricht op de afdelingen algemene heelkunde en thoraxchirurgie.

In 1990 maakte ze bewust de overtap naar de sociale geneeskunde waarin ze op diverse locaties werkzaam was tot 2004. Gedurende deze periode rondde ze met succes zowel de opleiding verzekeringsarts als tot bedrijfsarts af.

In 2004 verlegde ze haar aandachtsgebied naar de particuliere sector en startte ze haar werk als medisch adviseur bij Interpolis. Ze volgde de opleiding bij de GAV, de Nederlandse Vereniging voor adviseurs in Particuliere verzekeringszaken, en werd in 2007 ingeschreven als RGA, register geneeskundig adviseur.

Medio 2008 vestigde ze zich als zelfstandig medisch adviseur waarbij ze uiteenlopende partijen adviseert op het gebied van gezondheidsschade. Ook is ze werkzaam als docent, lid van het Regionale Tuchtcollege, is bijzonder lid van de NVMSR en vertegenwoordigt ze Nederland in de ICLAM, de globale organisatie voor verzekeringsgeneeskunde.

Op bestuurlijk vlak was Monique onder meer secretaris van de VVE van een recreatiepark, voorzitter van de onderwijscommissie van de GAV, waarvan ze tot maart 2020 ook de voorzitter was.

Monique heeft zelf altijd gedanst, diverse stijlen, en heeft een grote affiniteit met dans en wat dat voor iemand kan betekenen. Ze heet een praktische insteek, is vooral een doener en organisator. Ze zal zich binnen het bestuur dan ook vooral bezig gaan houden met fondsenwerving en algemene bestuurstaken waarbij ze een hands on benadering nastreeft.

IN MEMORIAM

Jan Graat

Oprichter, voorzitter en onvermoeibare kracht achter Symbulon

Foto Jan

Vóór zijn studie al klopte Jan’s sociale hart als “président” van een internationale groep jongeren die zich wilde vestigen in achterstandswijken, van Tolosa in Spanje, tot Parijs en Lyon in Frankrijk.

Jan studeerde in Nijmegen af met als afstudeerrichting medische ethiek. Hij doceerde ethiek en filosofische antropologie aan de Hogeschool voor Verpleegkunde in Nijmegen, en was aangesteld als Universiteit docent aan de nieuwe medische faculteit van de Universiteit Maastricht. Zijn hart ging uit naar Studenten en Onderwijsontwikkeling. Van de studenten kreeg hij als eerste de prestigieuze onderscheiding “De gouden Theezeef”. Jan was een vis in het water van “Problem Based Learning”, een voor Nederland nieuw onderwijssysteem.

Inmiddels gepensioneerd emigreerde hij in 2013 met Caroline naar Zuid-Afrika, McGregor, Westkaap. Zij zagen dat kleine projecten voor kinderen in achterstandwijken voor hun welzijn en ontwikkeling het verschil maken. Hij nam het initiatief een stichting op te richten, teneinde structureel bij te dragen aan de continuïteit van zulke projecten nu en in de toekomst, door middel van de oprichting van Stichting Symbulon (in NL) en Symbulon Charitable Trust (in ZA).

Helaas is Jan ons veel te vroeg ontvallen.