Het bestuur

werkt onbezoldigd en bestaat uit vier leden:

Voorzitter

Fons Meijerink

Fons was in zijn studententijd als vrijwilliger en later als stagiaire betrokken bij clubhuiswerk voor kansarme jeugd.

Zijn studie pedagogiek en psychologie bracht hem vervolgens in contact met de Sociale Psychiatrie. Hij gaf leiding, vorm en inhoud aan een opleiding voor Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen en was deels zelf werkzaam in de GGZ. als docent psychopathologie werkte hij ook bij het RINO, de HBO-V en Fysiotherapie. Freelance gaf hij trainingen aan de universiteit en diverse taakgerichte groepen.

Persoonlijke vragen van studenten en deelnemers gaven hem de drive om zelf direct actief te zijn in de hulpverlening en werden een stimulans voor specialisatie psychotherapie. In combinatie met een langzame afbouw van de onderwijsactiviteiten ontwikkelde hij zijn eigen Praktijk voor Psychotherapie. In die hoedanigheid zat hij 7 jaar (samen met Jan Graat, oprichter van Symbulon) in het bestuur van de beroeps Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten. Bovendien was hij daar klachtenbemiddelaar en lid van de indicatiecommissie.

Na 30 jaar Psychotherapiepraktijk ging hij met pensioen. Dat wil zegen, dat hij vrij snel een plek vond in het vrijwilligerswerk en functioneerde 7 jaar als Ombudsman in zijn woonplaats. Hij was stand-by, voor iedereen die vastliep in zijn afhankelijkheid van overheid en instituties.

Door hun regelmatige contacten was Fons vanaf het begin op de hoogte van de ontwikkelingen van Symbulon en bezocht hij Jan ook in Zuid-Afrika. Reeds in februari 2022 vraagt Jan hem om zitting te nemen in het bestuur van Symbulon. Ze spraken af om in juli, tijdens Jan’s verblijf in Nederland voor de Sponsor Tour, daar handen en voeten aan te geven. Hélaas, heeft dat niet zo mogen zijn.

Met grote waardering voor het werk van Jan in McGregor en na goede gesprekken met Caroline en Nelleke, heeft hij in alle bescheidenheid het verzoek aangenomen om de plaats van voorzitter van Symbulon op zich te nemen.

Foto Caroline

Penningmeester

Caroline van de Velde

Caroline is van huis uit fysiotherapeut. Zij was als zodanig, en als klinisch perfusionist werkzaam in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Studerend naast haar baan behaalde zij later twee master degrees aan de faculteit Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht waar zij afstudeerde op o.m. het onderwerp Business Intelligence.

Daarna werkte zij jarenlang als Programma- en Projectmanager direct in opdracht van de Raad van Bestuur van wat inmiddels het Maastricht UMC+ is gaan heten. Belangrijke programma’s waren de strategische heroriëntatie “azMove”, de “Implementatie van Programma- en Projectmanagement in de organisatie”, de “Implementatie van mediation als methode voor conflictoplossing in de organisatie””, en “Operational Excellence”, een procesoptimalisatie voor doelmatige en doeltreffende zorg. Daarnaast zette zij in de functie van manager bedrijfsvoering  “DRUM” (Drugs Research Unit Maastricht) op, een BV ten behoeve van vroege fase geneesmiddelenonderzoek.

In mei 2013 verhuisden Caroline en Jan naar McGregor, Zuid-Afrika. Beiden werden zij gegrepen door kleine projecten waarmee kinderen uit hun uitzichtloze achterstandssituatie worden gehaald. Daarvoor wilden zij zich inzetten met de oprichting van een stichting en een trust. Helaas is Jan in juli 2022 overleden en kan hij zijn passie niet meer voortzetten. Caroline gaat door en zal zich voor het project blijven inzetten. Haar organisatorische skills komen daarbij uitermate goed van pas.

Secretaris

Nelleke Gruijters

Nelleke is huisarts. Tot juli 2020 had zij een huisartsenpraktijk in Heeze, Noord-Brabant. Nelleke vond de kernwaarden van huisartsenzorg heel belangrijk en was daarom bijna fulltime in de praktijk beschikbaar. Die kernwaarden betreffen medisch generalist zijn, persoonsgerichte zorg bieden en continuïteit leveren. 

Daarnaast was Nelleke ook op andere manieren actief voor de huisartsenzorg. Ze was betrokken bij nascholing, voorzitter van de LHV huisartsenvereniging in ZO Brabant en lid van enkele raden van toezicht. Ze was nauw betrokken bij het Nederlands Huisartsen Genootschap: de landelijke vereniging voor de wetenschappelijke ontwikkeling & kwaliteit van de huisartsenzorg.

Nelleke is tweemaal in Zuid-Afrika geweest en is geraakt door de sfeer aldaar. De geest van Mandela lijkt er nog rond te waren en is indrukwekkend. Na haar pensioen op 63-jarige leeftijd wilde zij zich inzetten voor dit land. Een bezoek bij Jan en Caroline leidde ertoe dat ze lid van het bestuur Symbulon is geworden. Dansen als naschoolse activiteit kan daadwerkelijk het leven van kinderen in achterstandssituaties beïnvloeden in positieve richting. Dat geldt natuurlijk ook voor andere culturele activiteiten. Je talent kunnen ontwikkelen is een enorme boost voor het zelfvertrouwen. Het geeft je bagage en een basis voor je volwassen leven. Het biedt perspectief.

Lid

Monique Piegza

Monique studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht, behaalde in 1987 haar artsdiploma en werkte aansluitend als arts-assistent in het academisch Ziekenhuis te Maastricht op de afdelingen algemene heelkunde en thoraxchirurgie.

In 1990 maakte ze bewust de overtap naar de sociale geneeskunde waarin ze op diverse locaties werkzaam was tot 2004. Gedurende deze periode rondde ze met succes zowel de opleiding verzekeringsarts als tot bedrijfsarts af.

In 2004 verlegde ze haar aandachtsgebied naar de particuliere sector en startte ze haar werk als medisch adviseur bij Interpolis. Ze volgde de opleiding bij de GAV, de Nederlandse Vereniging voor adviseurs in Particuliere verzekeringszaken, en werd in 2007 ingeschreven als RGA, register geneeskundig adviseur.

Medio 2008 vestigde ze zich als zelfstandig medisch adviseur waarbij ze uiteenlopende partijen adviseert op het gebied van gezondheidsschade. Ook is ze werkzaam als docent, lid van het Regionale Tuchtcollege, is bijzonder lid van de NVMSR en vertegenwoordigt ze Nederland in de ICLAM, de globale organisatie voor verzekeringsgeneeskunde.

Op bestuurlijk vlak was Monique onder meer secretaris van de VVE van een recreatiepark, voorzitter van de onderwijscommissie van de GAV, waarvan ze tot maart 2020 ook de voorzitter was.

Monique heeft zelf altijd gedanst, diverse stijlen, en heeft een grote affiniteit met dans en wat dat voor iemand kan betekenen. Ze heet een praktische insteek, is vooral een doener en organisator. Ze zal zich binnen het bestuur dan ook vooral bezig gaan houden met fondsenwerving en algemene bestuurstaken waarbij ze een hands on benadering nastreeft.

IN MEMORIAM

Jan Graat

Oprichter, voorzitter en onvermoeibare kracht achter Symbulon

Foto Jan

Vóór zijn studie al klopte Jan’s sociale hart als “président” van een internationale groep jongeren die zich wilde vestigen in achterstandswijken, van Tolosa in Spanje, tot Parijs en Lyon in Frankrijk.

Jan studeerde in Nijmegen af met als afstudeerrichting medische ethiek. Hij doceerde ethiek en filosofische antropologie aan de Hogeschool voor Verpleegkunde in Nijmegen, en was aangesteld als Universiteit docent aan de nieuwe medische faculteit van de Universiteit Maastricht. Zijn hart ging uit naar Studenten en Onderwijsontwikkeling. Van de studenten kreeg hij als eerste de prestigieuze onderscheiding “De gouden Theezeef”. Jan was een vis in het water van “Problem Based Learning”, een voor Nederland nieuw onderwijssysteem.

Inmiddels gepensioneerd emigreerde hij in 2013 met Caroline naar Zuid-Afrika, McGregor, Westkaap. Zij zagen dat kleine projecten voor kinderen in achterstandwijken voor hun welzijn en ontwikkeling het verschil maken. Hij nam het initiatief een stichting op te richten, teneinde structureel bij te dragen aan de continuïteit van zulke projecten nu en in de toekomst, door middel van de oprichting van Stichting Symbulon (in NL) en Symbulon Charitable Trust (in ZA).

Helaas is Jan ons veel te vroeg ontvallen.