Per 1 december 2022 is aan Symbulon de CBF Erkenning toegekend

We zijn er trots op.

Betekenis van CBF Erkenning

De CBF Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties, zoals Symbulon, zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel.

Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over onze doelstelling en activiteiten als ook financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Als u in een oogopslag onze doelstellingen en financiële kengetallen wilt zien, klik op deze link.