Anbi-status

Indien u overweegt onze stichting (door de belastingdienst aangemerkt als een zogenoemde ANBI) te steunen dan kunnen de door u geschonken bedragen aftrekbaar voor de belasting zijn. Hiervoor gelden verschillende voorwaarden, afhankelijk of de gift eenmalig is of een periodiek karakter heeft.

Wat is een gewone gift? Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Voor het aftrekken van een gewone gift geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken. 

Wat is een periodieke gift? Een periodieke gift is helemaal aftrekbaar als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

  1. jaarlijks wordt hetzelfde bedrag aan onze stichting geschonken, daarbij is het aan u of deze jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren wordt betaald;
  2. het bedrag dient minimaal vijf jaar achter elkaar te worden betaald. 
  3. a. de periodieke gift dient vastgelegd te worden in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken of:
  4. b. in een overeenkomst die u zelf met ons sluit (op verzoek sturen wij een dergelijke overeenkomst toe).

Indien u nog vragen hierover heeft neem dan gerust contact met ons op.